پیام دبیرخانه دائمی در سالروز برگزاری سمپوزیوم بین المللی قنات بلده فردوس فردوس